ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών δημοσιεύει το 19ο Ενημερωτικό Δελτίο με σκοπό να πληροφορήσει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα για θέματα όπως:
• 5η Έκθεση PATRAS IQ: Αιτήσεις συμμετοχής
• 5G: Η επόμενη γενιά της ασύρματης τεχνολογίας
• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα έρευνας 5GinFIRE
• Pre-Incubator από Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το POS4Work
• Ημερίδα για το Πρόγραμμα COST
• MATCH & DEVELOP A STARTUP 16-18 Μαρτίου 2018
• Ανακοινώσεις εκδηλώσεων φοιτητικών ομάδων AIESEC & EUROAVIA PATRAS
• Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ
• Πρόσκληση Κ. Καραθεοδωρή 2017
• Νέα Έργα ΠΠ

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Κτήριο Α', Αίθριο 1ου ορόφου, Γραφείο Α.109
Τηλέφ.Επικ.: 2610 96 9056, 9042, 9057,2610 99 7947
Ηλεκτρ. ταχυδρ. Μονάδας: researchsup@upatras.gr