Τα 24ο, 25ο, 26ο και 27ο τεύχη της Διεθνούς Ηλεκτρονικής Περιοδικής Έκδοσης «Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής», αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο http://periodiko.inpatra.gr/issues/ .
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του τμήματός σας για την κυκλοφορία της περιοδικής έκδοσης.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Εκ της Γραμματείας του περιοδικού

Παντελής Γεωργογιάννης,
Καθηγητής Πανεπιστημίου
π. Πρόεδρος ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
π. Πρόεδρος της Συνόδου Προέδρων Παιδαγωγικών Τμημάτων Ελλάδας και Κύπρου
http://periodiko.inpatra.gr
τηλ. / Fax: 2613-019948
email: periodiko@inpatra.gr