ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Επισυνάπτεται προκήρυξη για τρίμηνη υποτροφία (Μάρτιος-Ιούνιος 2015) για τέχνες και πολιτισμό σε Έλληνες φοιτητές από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδονησίας.