ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ανακοινώνεται η κυκλοφορία του τεύχους Οκτωβρίου 2014 της περιοδικής έκδοσης του Πανεπιστημίου Πατρών με πλούσια ύλη από τη ζωή στο Πανεπιστήμιο.
Θα το βρείτε στη νέα ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας http://www.upatras.gr/el/node/4820
Στην ίδια σελίδα έχουν αναρτηθεί όλα τα παλαιτότερα τεύχη του περιοδικού και επιλεγμένες ειδήσεις από αυτά.
Η έντυπη έκδοση του περιοδικού θα κυκλοφορήσει σύντομα στην Πανεπιστημιούπολη στην Πάτρα και το Αγρίνιο.

Εκ μέρους της Επιτροπής Έκδοσης
Νίκος Αβούρης

-- University of Patras - HCI Group
http://hci.ece.upatras.gr.avouris