ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την προκήρυξη εκατό (100) θέσεων με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη την οποία μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο και στον κάτωθι υπερσύνδεσμο.

[url]http://www.iky.gr/ypotrofies-gia-ellines/ypotrofies-iky-siemens[/url

IKY/ Ελληνική Εθνική Μονάδα για το Erasmus+
14234 Νέα Ιωνία|Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 | T +30 210 3726397 | F +30 210 3221863
dmaragos@iky.gr | www.iky.gr| FB https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/iky...ational-agency
Twitter: @IKY_erasmusplus