ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Κυκλοφόρησε ηλεκτρονικά το νέο τεύχος του περιοδικού μας @UP, όπως πάντα με πλούσια ύλη,
Θα το βρείτε στη http://www.upatras.gr/el/node/6612

Στείλτε τα άρθρα σας για το τεύχος Μαρτίου ως τις 27 Φεβρουαρίου

Από την Επιτροπή σύνταξης
Ν. Αβούρης