ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ανακοινώνεται ότι το ωράριο λειτουργίας του Εστιατορίου της Φ.Ε.Π. είναι το ακόλουθο:
Πρωινό: 07:30 μέχρι 09:00
Γεύμα: 12:30 μέχρι 15:00
Δείπνο: 18:30 μέχρι 21:00

Το ανωτέρω πρόγραμμα ισχύει για όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Ο Διευθυντής
Αθανασόπουλος Γ.