Σας ενημερώνουμε ότι έχει επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των υποτρόφων «Ανδρέας Μεντζελόπουλος» με τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές που έλαβαν υποτροφία για τη Β. Αμερική για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Ο ανωτέρω κατάλογος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα: http://www.upatras.gr/index/page/id/121