Από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων, MCDA» ανακοινώθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2023-24.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Νικόλαος Τσάντας, Καθηγητής