Την Τρίτη 3/10/2023 και ώρα 12μμ θα γίνει στην αίθουσα 235 η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του κ. Παναγιώτη Νίκα με τίτλο "Γενετικοί Αλγόριθμοι και Εφαρμογές σε Συνδυαστικά Προβλήματα", στα πλαίσια του ΠΜΣ Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στη Επιστήμη των Δεδομένων (MCDA).


Ο επιβλέπων
Δ. Καββαδίας