Η δημόσια παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή Σαμπάνη Αθανάσιου στα πλαίσια του ΠΜΣ «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» με θέμα:
«Η σχέση του μοντέλου αναλογικού κινδύνου του Cox και της Poisson παλινδρόμησης»

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά την Τετάρτη 12/7 και ώρα 13:00 στον παρακάτω σύνδεσμο

https://upatras-gr.zoom.us/j/9594742...JDTGd0aGFoUT09
Εκ μέρους της τριμελούς επιτροπής
Οικονόμου Πολυχρόνης