Από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων, MCDA» ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξεταστικής των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2022-23.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Νικόλαος Τσάντας, Καθηγητής