Η δημόσια παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της φοιτήτριας Κάλλαρης Χρυσάννας στα πλαίσια ΠΜΣ «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» με θέμα:
«Μέθοδοι Μηχανικής και Βαθιάς Μάθησης για την Επεξεργασία Μολυσμένου Εδάφους»

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά την Τρίτη 25/10/2022 και ώρα 10:00 στον παρακάτω σύνδεσμο

https://upatras-gr.zoom.us/j/9884265...dLbWVScitoQT09
Εκ μέρους της τριμελούς επιτροπής
Οικονόμου Πολυχρόνης