Στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων -MCDA» έχει αναρτηθεί ο Οδηγός Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 μαζί με το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου. Σημειώστε ότι:
  • Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 10/10/2022.
  • Οι φοιτητές πρέπει να ακολουθούν κατά γράμμα το επικαιροποιημένο πρωτόκολλο ασφαλείας για την προσέλευσή τους στις διαλέξεις.
  • Οι φοιτητές πρέπει να διαβάσουν με προσοχή τον Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ. Με την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα θεωρείτε ότι τον έχουν αποδειχθεί.
  • Αρμόδια για τη γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ είναι η κ. Τερψιχόρη Παναγιωτοπούλου (τηλ.: 2610996747, e-mail: hpanag@upatras.gr).


Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Νικόλαος Τσάντας, καθηγητής