Η δημόσια παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή Ιωάννη Σοφρά-Καραντή στα πλαίσια ΠΜΣ «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» με θέμα:
«Μέθοδοι εντοπισμού απομακρυσμένων τιμών σε ροές δεδομένων»

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά τη Δευτέρα 27/6/2022 και ώρα 11:00 στον παρακάτω σύνδεσμο

https://upatras-gr.zoom.us/j/9646824...dmblJEcmdQdz09
Εκ μέρους της τριμελούς επιτροπής
Οικονόμου Πολυχρόνης