Η απονομή των Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών στους ΜΦ του ΠΜΣ "Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων, MCDA" που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μπορεί να γίνει:
  • ή με τη φυσική τους παρουσία χωρίς την ύπαρξη συνόδων μελών στο γραφείο του προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών,
  • ή με την αποστολή τους μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών της επιλογής του ΜΦ (με οικονομική επιβάρυνση του ιδίου).

Για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας απονομής που προγραμματίζεται για το χρονικό διάστημα 19 - 24 Μαρτίου, οι παρακάτω ΜΦ θα πρέπει μέχρι και την Τετάρτη 24/02 να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα (ktheo@upatras.gr) στο οποίο θα καθορίζουν τον τρόπο που επιθυμούν να τους παραδοθούν οι τίτλοι των σπουδών τους.
  • ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  • ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
  • ΜΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ-ΕΛΕΣΑ
  • ΔΙΔΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  • ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ