Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ "Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων, MCDA" για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 παρατείνονται έως και την Τρίτη 10/03/2020 και ώρα 23:59.