Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που προτίθενται να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό μάθημα ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ να εγγράφουν στην πλατφόρμα του μαθήματος στο eclass.upatras.gr (link
https://eclass.upatras.gr/courses/MATH1172/),

όπου θα αναρτώνται όλες οι ανακοινώσεις σχετικές με το μάθημα.

Η διδάσκουσα: Σοφία Ζαφειρίδου