Η δημόσια παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Παναγιώτη Χαβιαρόπουλου στα πλαίσια του ΠΜΣ «Θεωρητικά & Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» με τίτλο «Καμπύλες Καταδίωξης» θα γίνει την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 16:00, δια ζώσης στην αίθουσα 342 του Τμήματος Μαθηματικών.

Εκ μέρους της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής,

Ιάκωβος βαν ντερ Βέιλε, Καθηγητής