Ο κ. Θεόδωρος Σιδέρης, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. "Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Mαθηματικά", θα παρουσιάσει την διπλωματική εργασία του για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο: "Μη Ολονομικά Συστήματα και η περίπτωση του Κυλιόμενου Δίσκου" την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00, στην αίθουσα σεμιναρίων Β/Μ 342.

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή,
Α. Αρβανιτογεώργος
Β. Παπαγεωργίου
Α. Τόγκας (επιβλέπων)