Ο κ. Κυριάκος Κόμης, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. "Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά", θα παρουσιάσει την διπλωματική εργασία του για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με θέμα: "Συμμετρίες Lie της εξίσωσης Burgers, ο μετασχηματισμός Cole-Hopf και εφαρμογές σε προβλήματα συνοριακών τιμών" την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00. Η πασουσίαση θα γίνει διαδικτυακά μέσω zoom και όσοι ενδιαφέρονται να την παρακολουθήσουν παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον επιβλέποντα κ. Α. Τόγκα ( tasos@math.upatras.gr )

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή,

Α. Αρβανιτογεώργος
N. Ρόιδος
Α. Τόγκας (επιβλέπων)