Εγγραφή Πρωτοετών Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ «Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (ΘΕΜΑ)»
έτους εισαγωγής 2020-21.


Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που έγιναν δεκτοί/ές στο ΠΜΣ: "ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΘΕΜΑ)"
ως πρωτοετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, παρακαλούνται από την Τετάρτη 7/10/20 έως και τη Δευτέρα 12/10/20 να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών τα κάτωθι:


  • Αίτηση εισαγωγής - Δήλωση Ατομικών Στοιχείων (επισυναπτόμενο έντυπο).
  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (απλό ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο).
  • Πιστοποιητικό γέννησης.
  • Πιστοποιητικό απόδοσης ΑΜΚΑ (αρκεί η εκτύπωση https://www.amka.gr/AMKAGR).
  • Μια (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας.Αρμόδια για την παραλαβή των ανωτέρω, καθώς επίσης και για περισσότερες πληροφορίες είναι η κ. Τερψιχόρη Παναγιωτοπούλου (τηλ.: 2610996747, e-mail: hpanag@upatras.gr).

Μετά την παραλαβή των ανωτέρω, η Γραμματεία θα ενεργοποιήσει την Καρτέλα Μεταπτυχιακού Φοιτητή στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Άλματος του Πανεπιστημίου Πατρών προκειμένου να μπορεί να διεκπεραιωθεί η διαδικασία χορήγησης αριθμού μητρώου φοιτητή, έκδοσης πιστοποιητικών εγγραφής για κάθε νόμιμη χρήση και της χορήγησης των απαραίτητων κωδικών πρόσβασης (Username/Password) στις Υπηρεσίες Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών (@upnet.gr).

Σας ευχόμαστε Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά.

Αίτηση για Εγγραφή Mεταπτυχιακών Φοιτητών-ΘΕΜΑ 2020-2021.doc