Υπενθυμίζεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος ΘΕΜΑ με έτος εισαγωγής 2019-20, ότι μαζί με την εγγραφή τους στο εαρινό εξάμηνο, πρέπει να δηλώσουν και επιβλέποντα καθηγητή για διπλωματική εργασία.