Ο κ. Αναστάσιος Ζάχος, υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Μαθηματικών, θα υποστηρίξει τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο:"Το πρόβλημα Fermat-Torricelli και ένα αντίστροφο πρόβλημα στο Κ-επίπεδο και σε κλειστά πολύεδρα του R^3",την Παρασκευή 11 Ιουλίου στις 11:00 π.μ. στη Μεγάλη Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης (Νέο Κτίριο Βιβλιοθήκης και Λοιπών Κεντρικών Λειτουργιών, Βόρεια Πτέρυγα, 3ος Όροφος Δίπλα από τις Κοσμητείες).


Επιβλέπων: ο Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών κ. Βασίλειος Παπαγεωργίου.


Ο Πρόεδρος του Τμήματος