Γίνεται γνωστό, ότι την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και ώρα 15:00 στην πιστοποιημένη «μεγάλη» αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Κέντρου Δικτύων UPNET του Πανεπιστημίου Πατρών, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κου Ιωάννη Μαστέλλου, με τίτλο: «The Quasi-Uniform Character of a Topological Semigroup» ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής του υποψήφιου.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών
Καθηγητής Νικόλαος Τσάντας