Την Τρίτη 29-08 στις 10.00 ο μεταπτυχιακός φοιτητής Αριστείδης Λιάπης θα παρουσιάσει την διπλωματική του εργασία στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος ΘΕΜΑ με τίτλο Hilbert C*-πρότυπα. Η παροσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη. Παρακάτω δίνονται οι συντεταγμένες του ΖΟΟΜ

Zoom Meeting
https://upatras-gr.zoom.us/j/9746755...RyQVgwbXpWZz09

Meeting ID: 974 6755 6949
Passcode: 764680

Επίσης επισυνάπτεται σύντομη περίληψη της διπλωματικής:

<<Στην παρουσίαση θα αναφερθούμε στην θεωρία των Hilbert C*-προτύπων που είναι
γενίκευση των Hilbert χώρων. Αρχικά ορίζουμε την έννοια της C*-άλγεβρας και
δίνουμε κάποια σημαντικά αποτελέσματα για αυτές, ύστερα εισερχόμαστε στον
ορισμό του pre-Hilbert C*-προτύπου παρουσίαζοντας ιδιότητες του που θα μας είναι
οικείες με αυτές των Hilbert χώρων. Περνάμε μετά στον ορισμό του Hilbert
C*-προτύπου, βλέπουμε παραδείγματα αλλά και διαφορές με τους Hilbert χώρους.
Παρουσιάζουμε την Ισχυρή Ισοδυναμία Morita η οποία ορίζει σχέση ισοδυναμίας
μεταξύ C*-αλγεβρών. Έπειτα αναφερόμαστε στην θεωρία τελεστών και συμπαγών
τελεστών ανάμεσα σε Hilbert C*-πρότυπα. >>