Στις 28-09, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 Θα παρουσιάσει την μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος ΘΕΜΑ, ο Σωτήριος Ασημακόπουλος. Η ομιλία θα γίνει μέσω ΖΟΟΜ, και έχει θέμα "Ανάλυση σε τοπικά συμπαγείς αβελιανές ομάδες".


Passcode, 793018
Meeting id, 98748771939O Eπιβλέπων

Γ. Ελευθεράκης