Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος,

σας ενημερώνουμε ότι, η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως και 02-06-2023.

Η αξιολόγηση είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία τόσο για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου των μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα μας όσο και για την πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών. Για το λόγο αυτό όλοι οι διδάσκοντες πιστεύουμε ότι η συμμετοχή σας στη διαδικασία της αξιολόγησης είναι απαραίτητη.


Οι διευθυντές των ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών
Δημήτριος Γεωργίου, Καθηγητής
Νικόλαος Τσάντας, Καθηγητής