Την ερχόμενη Παρασκευή 17/03/2023 στις 12:00, θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ MCDA, κ. Ελένης Ντέμου με τίτλο "Μέθοδοι και Λογισμικά Επίλυσης του Προβλήματος της Ικανοποιησιμότητας (SAT Solvers)". Η παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα Β/Μ 235 του κτηρίου Βιολογίας/Μαθηματικών.

Ο επιβλέπων
Δ. Καββαδίας