Ο κ. Διονύσης Νιάχος, φοιτητής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μαθηματικά και σύγχρονες εφαρμογές» θα παρουσιάσει την Πέμπτη 26/3/2015 και ώρα 20:00 στην αίθουσα Β/Μ235 τη Διπλωματική του Εργασία με τίτλο "Χώροι Συναρτήσεων".

Η Τριμελής Επιτροπή,

Δημήτριος Γεωργίου (επιβλέπων)
Σοφία Ζαφειρίδου
Βασίλειος Τζάννες