ανανεώσεις εγγραφών για το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 των Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος Μαθηματικών θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου https://progress.upatras.gr/ από την Τετάρτη 7/9 έως και την Κυριακή 18/09/2021 και ώρα 23:59.

H εγγραφή στο εξάμηνο είναι απαραίτητη ενέργεια για έκδοση βεβαιώσεων, κ.λ.π.