Την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 17:00, θα πραγματοποιηθεί μέσω ΖΟΟM (https://upatras-gr.zoom.us/j/9151906...YwREtVTlpuUT09, Meeting ID: 915 1906 8905, Passcode: 891549) η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας του Π.Μ.Σ. "Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων (MCDA)", κας Χρυσούλας Κουτσαντώνη. Ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας είναι:

"Αναλυτικές Μέθοδοι σε Συστήματα Αναμονής μεΜεταβλητό Ρυθμό Αφίξεων"

H Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

Ι. Δημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής (Επιβλέπων)
Ε. Μακρή, Καθηγήτρια
Ν. Τσάντας, Καθηγητής