Ανανέωση Εγγραφής και Δήλωση Μαθημάτων ΜΦ του ΠΜΣ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» (ΘΕΜΑ).


Οι ανανεώσεις εγγραφών ΚΑΙ οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» (ΘΕΜΑ) θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου https://progress.upatras.gr/ από την Παρασκευή 11/03/2022 έως και την Παρασκευή 18/03/2022 και ώρα 23:59.


Οι φοιτητές πρέπει να δηλώνουν τα μαθήματα σύμφωνα με όσα τους προτείνει το ηλεκτρονικό σύστημα. Συμβουλευτείτε τον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΠΜΣ).


Για την ανανέωση της εγγραφής και της δήλωσης των μαθημάτων απαιτείται ο λογαριασμός πρόσβασης (Username-Password) ο οποίος σας έχει δοθεί με την εγγραφή σας στο πρόγραμμα για τις υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος. Για τυχόν δυσλειτουργία της Ηλεκτρονικής Γραμματείας παρακαλείσθε να στέλνετε e-mail στο itdesk@upatras.gr επισυνάπτοντας ένα print screen της οθόνης που το εμφανίζει (με κοινοποίηση στην κ. Παναγιωτοπούλου hpanag@upatras.gr).