Την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021, το Τμήμα μας θα διοργανώσει διαδικτυακά (https://upatras-gr.zoom.us/j/9449497...JWdWg5N21QZz09) την "5η Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων". Στην ημερίδα αυτή, κάποιοι από τους ΥΔ του τμήματος θα παρουσιάσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα, κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021. Το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε https://docs.google.com/document/d/1...it?usp=sharing