Η κ. Ανδριάνα Αθανασοπούλου, φοιτήτρια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της Εργασία με τίτλο "Γραμμικά Μοντέλα Παλινδρόμησης και Μοντέλα Συσχέτισης" την Τετάρτη 4/2 στις 10:00 στην αίθουσα Β/Μ235.

Η Τριμελής Επιτροπή,
Φ.Αλεβίζος (επιβλέπων)
Σ.Κουρούκλης
Ν.Τσάντας