Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Μεταπτυχιακού Φοιτητή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΜCDA" κ. Ιωάννη Κολοκούρη με τίτλο: "Η επίδραση των παραγόντων περιορισμού στις χρονοσειρές του covid-19", θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μέσω Ζοοm (https://upatras-gr.zoom.us/j/95692654307?pwd=cDJYQmljTkJucUk2dWlHVDB6NEZGZz09).

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Γ. Ανδρουλάκης, Σ. Κωτσιαντής, Θ. Γράψα (επιβλέπουσα)