Ο κ. Χριστόφορος Αθανάσιος Μηλιώνης, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. "Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά", θα παρουσιάσει την διπλωματική του εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με θέμα "Ένα Θεώρημα του Frobenius και οι εφαρμογές του" την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 09:00 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://upatras-gr.zoom.us/j/9217019...12TzRrcHRZdz09

Meeting ID: 921 7019 2222
Passcode: 036528


Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή,

Α. Αρβανιτογεώργος
Π. Καραζέρης
Π. Τζερμιάς (επιβλέπων)