Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτησή τους μέχρι τις 11 Ιουνίου 2021 https://helloaionline.com/apply. Το πρόγραμμα θα προσφέρει πλήρεις υποτροφίες σε όσους υποψήφιους επιλεγούν. Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση την έρευνα, το βιογραφικό και τη συνοδευτική επιστολή.
Πληροφορίες https://www.ekt.gr/el/news/25838