Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού covid 19 που έχουν επιβληθεί και μέχρι την πλήρη επάνοδο του Ιδρύματος σε κανονική λειτουργία, ανεστάλησαν όλες οι τελετές απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος.

Οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 στο γραφείο του προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών καθηγητή κ. Π. Τζερμιά (γραφείο 166, πρώτος όροφος του κτηρίου Βιολογίας/Μαθηματικών) χωρίς την ύπαρξη συνοδών μελών για να παραλάβουν τους τίτλους σπουδών τους.
  • ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (από το ΠΜΣ "Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές") ώρα 10:00
  • ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (από το ΠΜΣ "Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές") ώρα 10:15
  • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ (από το ΠΜΣ "Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές") ώρα 10:30
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (από το ΠΜΣ "Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές") ώρα 10:45