Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό μάθημα
"Θέματα Διαφορικών Εξισώσεων (Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα και Χάος)"
να κάνουν εγγραφή στο eclass μέσω του συνδέσμουhttps://eclass.upatras.gr/courses/MATH1150/


ώστε να έχουν πρόσβαση στις σχετικές ανακοινώσεις.