Την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου στις 13.00, σε διαδικτυακή συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Διατμηματικού ΠΜΣ "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" κ. Χρυστάλλας Ρούσου με τίτλο: "Εφαρμογή Ομαδοποιημένων Ταξινομητών στην Αναγνώριση Συναισθημάτων από Δεδομένα Εικόνων".

Άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να στείλουν στείλουν μήνυμα στον επιβλέποντα ώστε να λάβουν σύνδεσμο.

Τριμελής Επιτροπή:
Ιωάννης Χατζηλυγερούδης, Καθηγητής (επιβλέπων)
Σπυρίδων Σιούτας, Καθηγητής
Χρήστος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής