Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Μεταπτυχιακού Φοιτητή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές" κ. Σταύρου Σταυρόπουλου με τίτλο: «Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα και Εφαρμογή τους σε Αναγνώριση Εικόνας από Κινητά Τηλέφωνα» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και ώρα 12:00μμ μέσω Skype for Business (https://meet.lync.com/upatrasgr-upat...antis/G9LFYHO4).

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Επ. Καθ. Σ. Κωτσιαντής (επιβλέπων), Επ. Καθ. Δ. Καββαδίας, Καθ. Θ. Γράψα