Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές (κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά) η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Νίκη Χατζηγιαννακίδου θα παρουσιάσει την Διπλωματική της Εργασία με τίτλο: "Θεωρία Δυναμικού και εφαρμογές σε Καθολικές Σειρές Taylor", την Πέμπτη, 3η Ιουλίου 2014, στις 12μ, στην αίθ. Β/Μ 342.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή

Βάγια Βλάχου (Επιβλέπουσα)
Γιώργος Ελευθεράκης
Νικόλαος Σάμαρης