Σας γνωρίζουμε ότι η τελετή καθομολόγησης των διδακτόρων του Τμήματός μας:

  • ΡΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟY
  • ΚΑΡΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗ
  • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟY ΣΤΑΜΑΤΙΟY - ΆΓΓΕΛΟY
  • ΜΠΡΑΕΣΣΑ ΖΗΣΙΜΟY

θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 και ώρα 11.00 στο γραφείο της προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών (γραφείο 166, πρώτος όροφος του κτηρίου Βιολογίας/Μαθηματικών).