Γίνεται γνωστό, ότι την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00 στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Σταματίου-Άγγελου Αλεξανδρόπουλου, με τίτλο: «Ανάπτυξη και Θεμελίωση Νέων Μεθόδων Υπολογιστικών Μαθηματικών στην Υπολογιστική Νοημοσύνη», ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής του.