Γίνεται γνωστό, ότι την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00 στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Πατρών, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Σταμάτη Κάρλου, με τίτλο: «Ανάπτυξη Πρωτότυπων Μερικώς Επιβλεπόμενων Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης», ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής του.