Γίνεται γνωστό, ότι την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:30 στην πιστοποιημένη αίθουσα τηλεδιασκέψεων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Δημητρίου Ραζή, με τίτλο: «Μη Γραμμικά Κύματα στη Ροή Κοκκώδους Ύλης», ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής του.