Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών όλων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Μαθηματικών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου https://progress.upatras.gr/ από τη Δευτέρα 24/02/2020 έως και την Τρίτη 03/03/2020 και ώρα 23:59.