Οι ανανεώσεις εγγραφών (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ οι δηλώσεις μαθημάτων για τις οποίες θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση) για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 των Μεταπτυχιακών Φοιτητών όλων των ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου https://progress.upatras.gr/ από τη Δευτέρα 17/02/2020 έως και την Κυριακή 23/02/2020 και ώρα 23:59.

Για την ηλεκτρονική εγγραφή απαιτείται ο λογαριασμός πρόσβασης (Username-Password, ο οποίος σας έχει δοθεί με την εγγραφή σας στο ΠΜΣ) στις υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος.

H εγγραφή στο εξάμηνο είναι απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να ακολουθήσει (στο μέλλον) η δήλωση μαθημάτων εξαμήνου, η έκδοση βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών, κ.λπ.

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που ολοκλήρωσαν/ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και αναμένεται να συμμετάσχουν στην επόμενη τελετή απονομής των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων (Μάρτιος 2020) ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να προβούν σε ανανέωση εγγραφής χειμερινού εξαμήνου.