Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Μεταπτυχιακού Φοιτητή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" κ. Αλέξανδρου Μάτζιου με τίτλο "Το Λήμμα του Farkas στη Γραμμική Βελτιστοποίηση" θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17/02/2020 και ώρα 13:00 στην αίθουσα Β/Μ 235 του κτιρίου Βιολογίας/Μαθηματικών.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Θεοδούλα Γράψα, Ευφροσύνη Μακρή, Νικόλαος Τσάντας (επιβλέπων)